Over Aloisiana

Aloisiana is een studentenvereniging die leeft, al sinds 1962! Aloisiana is hét middelpunt van het studentenleven aan de KU Leuven Campus Brussel en Odisee Campus Brussel. Ze behoort met haar talrijke leden tot één van de grootste studentenkringen van het land... Met onze activiteiten bereiken we een groot studentenpubliek, vooral uit het Brusselse, maar ook uit andere studentensteden. Wekelijks worden er activiteiten georganiseerd gaande van clubavonden tot cantussen, van fuiven tot sportieve of culturele activiteiten en van lezingen tot bedrijfsbezoeken. Ook de jaarlijkse skireis is ondertussen legendarisch geworden. Kortom, Aloisiana is een studentenvereniging die leeft en die niet meer weg te denken is uit het Vlaamse studentenleven!

Wie zijn we

Aloisiana is met meer dan 200 leden de grooste vereniging in het centrum van Brussel. Niet alleen heeft Aloisiana tot op de dag van vandaag het meeste leden, het organiseert zonder twijfel de beste en populairste evenementen in de hoofdstad, evenementen die aantrek hebben uit alle studentensteden. 

Onze waarden

Waarom Aloisiana

Onze leden zijn steevast ondernemers, mensen die initiatief durven en willen nemen. Mensen die naast hun studies zichzelf verder willen ontplooien. Ambitie en durven het voortouw nemen zijn dan ook onze belangrijkste waarden, waarden die we ook trachten bij te brengen aan nieuwe leden.
Als lid van Aloisiana word je niet enkel lid van de grootste (en beste) vereniging van Brussel. Je wordt lid van een dynamische groep vrienden die zowel in Brussel, Leuven of Gent gekend staan. Een groep vrienden die leeftijd overstijgt en elkaar verder helpt, zowel op persoonlijk als educatief vlak. 

Onze Clubcafés

Aloisiana beschikt over twee stamcafés waar elke dag wel enkele leden terug te vinden zijn.

Café Dépôt

Het Clubke

Auguste Ortsstraat 32, 1000 Brussel
Stormstraat 4, 1000 Brussel

Clublied Aloisiana

(Eerste strofe ingezet door de mannen)

Wij zijn de mannen van de nacht
degenen die naar 't school gaan als de anderen al slapen
wij zijn vol kracht als een meisje naar ons lacht
want wij zijn de mannen van de nacht


(Tweede stofe ingezet door de vrouwen)


Wij zijn de meisjes van de nacht
degenen die studeren over recht en integreren
wij zijn zo zacht en we lachen onverwacht
want we zijn de meisjes van de nacht


(Derde stofe door iedereen)

Wij hebben proffen in de nacht
degenen die doceren wat wij altijd wilden leren
zij leren ons aan hoe de handel is ontstaan
want wij hebben proffen in de nacht


Tekst: Johan Sabbe
Origineel lied: "Wij zijn de mannen van de nacht" door Will Tura
De ere-tafel op een cantus met de Praeses, Vice-Praeses en Cantor

Onze Partners

Bruxellas / Bresk

Onder de koepel van Aloisiana, die een gemengde vereniging is, bevinden zich onze broeder- en dochterclub zijnde Bruxellas en Bresk. Deze richten zich specifiek tot studenten die zich nog meer wensen te engageren in het studentenleven. 
Bresk
Bruxellas
Bruxellas is een studentenclub specifiek voor mannen. Bruxellas is hoofdzakelijk gekend voor hun jaarlijks Galabal in Waregem Expo en hun Jeneverpulling. 
Bresk is een vrouwenclub die nauw verwant is met Aloisiana. Jaarlijks organiseren zij eveneens enkele TD's en activiteiten voor een breder publiek. 

Onze Instellingen

De werking van Aloisiana is rechtstreeks verbonden aan de KU Leuven Campus Brussel en Odisee Campus Brussel.